بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

دوره اموشی رایگان مدیریت اضطراب | دکتر سمیرا هادی | چهارشنبه 11 اردبیهشت | ساعت 17:00
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۴

رزرو:ارسال واژه "اضطراب" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تشخیص و درمان اختلال رفتاری کودکان | حدیث رصایی | پنجشنبه 12 اردیبهشت | 9:00 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۴

رزرو:ارسال واژه "رفتار" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
هفتمین دوره جامع تربیت درمانگر و مشاور خانواده | دکتر نسترن براهیمی | گروه دوم: چهارشنبه 28 فروردین | ساعت 15:00
انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۴

رزرو:ارسال عدد "50" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تفسیر تست شخصیت میلون | دکتر حسن خوش اخلاق | جمعه 30 فروردین | ساعت 9:00 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۴

رزرو:ارسال عدد "10" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
پکیج تحلیل تست | NEO , MMPI , MILON ، وکسلر ، استارنگ | قیمت برای دانشجویان490/000 تومان | شروع: اردیبهشت | روزهای جمعه
انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۴

رزرو:ارسال عدد "10" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
دوره جامع تربیت رواندرمانگر | مدرسین: دکتر مهدی اصفهانی . دکتر اکرم دهقانی | یکشنبه 8 اردیبهشت | ساعت17:00
انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۴

رزرو:ارسال عدد "60" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
شروع دوره مقدماتی T. A | (تحلیل رفتار متقابل) | استاد نادریان | شنبه 31 فروردین | ساعت: 14:00
انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۴

رزرو:ارسال عدد "24" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
زبان بدن | استاد ندا قهرمان نژاد | سه شنبه 3 اردیبهشت | 10 الی 12 | مبلغ 10/000
انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۴

رزرو:ارسال عدد "33" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
بررسی جامع شخصیت | از نگاه روانکاوی | استاد افشین ابراهیمی | جمعه 13 اردیبهشت | ساعت9:00 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۴

رزرو:ارسال عدد "40" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تربیت درمانگر جنسی |خانم ندا قهرمان نژاد | یکشنبه 22 اردیبهشت | ساعت14:00 | 5 هفته متوالی
انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۴

رزرو:ارسال عدد "30" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/