بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان (مشاوره اصفهان)

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

کارگاه دو روزه مداخلات روانشناختی در طلاق، 17 و 18 اسفند، دکتر براهیمی
انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان دارای مجوز از نظام روانشناسی و مشاوره کشور برگزار می نماید.
دوره آموزشی مدیریت روابط عاطفی و خودشناسی،شروع شنبه 21 بهمن، دکتر بهرادفر
انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

مرکز مشاوره توحید اصفهان اقدام به برگزاری همایشهای روانشناسی ویژه عموم و دانشجویان نموده است.
کارگاه آموزشی چهره شناسی، جمعه 25 اسفندماه، دکتر بهنام اوحدی
انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

مرکز مشاوره توحید اصفهان برگزار می نماید.
کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان، دکتربهنام اوحدی 24 اسفندماه
انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

مرکز مشاوره توحید اصفهان با مجوزهای سازمان بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی کشور برگزار می نماید.
کارگاه کامل تفسیر تست شخصیت MMPI2 استاد حمید نصیری 3 و 10 اسفند
انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۵

مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان با مجوز نظام روانشناسی و مشاوره کشور دوره های تخصصی روانشناسی برگزار می نماید.
دوره جامع تربیت رواندرمانگر، شروع 8 بهمن، دکتر اصفهانی
انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲

مرکز مشاوره توحید اقدام به برگزاری دوره جامع تربیت رواندرمانگر نموده است.
کارگاه آموزشی تربیت مربی مهارتهای فرزندپروری، 19 و 20 بهمن دکتر ترکمان و خانم دکتربراهیمی
انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲

مرکز مشاوره توحید اصفهان اقدام به برگزاری دوره های تخصصی برای دانشجویان و متخصصین نموده است.
کارگاه آموزشی درمان میتنی یر پذیرش و تعهد ACT ویژه کودک و نوجوان 7 و 8 دی- خانم دکتر دهقانی
انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۹

مرکز مشاوره توحید اصفهان، دارای مجوز از نظام روانشناسی و مشاوره کشور برگزار می نماید.
کارگاه آمورشی تفسیر تست هوش وکسلر 4، (هوش، استعدادیابی و اختلالات بالینی) دکتر کیانی، 1 دی ماه96
انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۲

مرکز مشاوره توحید اصفهان با مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با شماره 567 برگزار می نماید.
دوره جامع 100 ساعته آمورشی تربیت درمانگر و مشاور خانواده و کارورزی خانواده،شروع 8 آذر، دکتر براهیمی
انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۹

مرکز مشاوره توحید اصفهان با مجوز نظام روانشناسی و مشاوره برگزار می نماید