بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

اختلال شخصیت وسواس | OCPD | استاد افشین ابراهیمی | چهارشنبه 18مهر | ساعت 14 الی 16
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵

رزرو: ارسال واژه "وسواس" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
شفای کودک درون | استاد قلع ریز | شنبه 5 آبان | گروه اول 8:30 صبح | گروه دوم 17 عصر | مبلغ 25 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵

رزرو: ارسال واژه "شفا" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
خودشناسی | استاد ملک زاده | دوشنبه23 مهر | ساعت 9 صبح | مبلغ 10 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵

رزرو: ارسال واژه "خودشناسی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
حال خوب | استاد نادریان | شنبه 21 مهر | ساعت 14 | مبلغ 10 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵

رزرو: ارسال واژه "حال خوب" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
بازی درمانی | استاد مسعود کیانی |پنج شـنبه و جمعه 19 و 20 مهرماه
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵

رزرو: ارسال عدد "10" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
اسیب شناسی روانی | بر مبنای DSM-5 | دکتر امیر کشاورز | شروع آبانماه | روزهای یکشنبه | تخفیف ویژه دانشجویی
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۸

رزرو: ارسال واژه "آسیب" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
کارگاه هوش و حافظه وکسلر | نسخه 3 و نسخه 4 | دکتر مسعود کیانی | پنجشنبه و جمعه 24 و 25 آبان | همراه با نهار و پذیرایی
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۸

رزرو: ارسال عدد"43" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
درمان شناختی رفتاری CBT | دکتر مهدی اصفهانی | پنجشنبه و جمعه 10 و 11 آبان
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۸

رزرو: ارسال واژه "CBT" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
نه، به عادات بد زندگی | استاد سارا آگوش | سه شنبه17 مهر | ساعت 14 الی 14
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۸

رزرو: ارسال عدد "9" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
فرزند پروری | استاد مهشید زاغیان | سه شنبه 17 مهر | ساعت 9 الی 12
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۸

رزرو: ارسال واژه "فرزندپروری" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic