بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

عقده های روانی | دکتر امیر میرزایی | دوشنبه 5 آذر | 14:00 الی 16:00
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۳۰

رزرو: ارسال عدد "11" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
هوش افزایی هوش های 9 گانه | استاد حدیث رضایی | پنج شنـبـه 8 آذر | 9 صبح
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۳۰

رزرو: ارسال واژه "هوش" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
بهبود کیفیت روابط جنسی زناشویی |استاد ندا قهرمان نژاد |سه شنبه 6 آذر | 17:00 الی 20:00 | 45/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۳۰

رزرو: ارسال واژه "زناشویی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
گروه درمانی شفقت با خود | استاد امیرحسین مخملی | دوشنبه 5 آذر | 50/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۳۰

رزرو: ارسال واژه "شفقت" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
درمان کاهش اضطراب | استاد قلع ریز | دوشنبه 19 آذرماه | 17:00الی 21:00 | 30/000تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۳۰

رزرو: ارسال واژه "اضطراب" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
همایش تحلیل رفتـار مـتقابل TA شفقـت درمانـی CFT | استاد قلع ریز | دوشنبه 12 آذرماه | 16:45 الی 20:45 | 15000 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۳۰

رزرو: ارسال واژه "خودشناسی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
گروه درمانی روانکاوانه | استاد افشین ابراهیمی | دوشنبه 19 آذر | ویژه عموم
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۳۰

رزرو: ارسال واژه "روانکاوانه" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
ازدواج موفق از نگاه روانکاوی | استاد افشین ابراهیمی | یکشنبه 11 آذر
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۳۰

رزرو: ارسال واژه "ازدواج" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
بازسازی زندگی کودک پس از طلاق | استاد مهشید زاغیان |چهارشنبه 23 آبـان ساعت: 9:00 الی 13:00
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۱

رزرو: ارسال واژه "طلاق" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
تربیت مشاور نوجوان | دكتر نسترن براهیمی | جمعه 16 شهریور | 8:00 الی 16:00
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۱

رزرو: ارسال واژه "نوجوان" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید