بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

شفای کودک درون | استاد قلع ریز | شنبه 5 آبان | گروه اول 8:30 صبح | گروه دوم 17 عصر | مبلغ 25 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۹

رزرو: ارسال واژه "شفا" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
بررسی جامع شخصیت افسرده | از نگاه روانکاوی | استاد افشین ابراهیمی | چهارشنبه 2 آبان| 14:00 الی 16:00 | 15000 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۹

رزرو: ارسال واژه "افسرده" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
شخصیت شناسی | مدرس: دکتر آرزو خالقیان | زمان یکشنبه 6 آبان | ساعت 9:00 الـی 12:00 | 10/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۹

رزرو: ارسال واژه "شخصیت" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
مهارت های ارتباطی با دیگران | مدرس: خانم ملک زاده | دوشنبـه 7 آبان | ساعت: 9:00 الی 12:00 |10/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۹

رزرو: ارسال واژه "ارتباط" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
درمان شناختی رفتاری CBT | دکتر مهدی اصفهانی | پنجشنبه و جمعه 10 و 11 آبان
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۹

رزرو: ارسال واژه "CBT" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
تربیت مشـاور و روان شنـاس تحصیلی و مدرسه | دکتر مسعود کیانی | شروع: آبان ماه 1397 |
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۹

رزرو: ارسال عدد"5" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
کارورزی | سوپرویژن - توانمندسازی حرفه ای | روانشناسی بالینی | شروع آبان ماه 1397
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۹

رزرو: ارسال عدد "20" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون های هوش و حافظه وکسلر | دکتر مسعود کیانی | پنج شـنبه و جمعه 24 و 25آبان | 8:30 صبح 16:00 عصر
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۹

رزرو: ارسال عدد "43" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
تربیت مشاور نوجوان | دكتر نسترن براهیمی | جمعه 16 شهریور | 8:00 الی 16:00 |
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۹

رزرو: ارسال واژه "نوجوان" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic
آسیب شناسی روانی | بر مبنای DSM-5 | دکتر امیر کشاورز | شروع آبانماه | روزهای یکشنبه | تخفیف ویژه دانشجویی
انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۲

رزرو: ارسال واژه "آسیب" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید ::: t.me/tohidclinic